• พนักงานขาย

  รายละเอียดของงาน

  1 รับผิดชอบงานขายบ้านให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

  2 ให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับโครงการ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆแก่ลูกค้า

  3 รวบรวมและจัดเตรียมรายละเอียดของโครงการเพื่อประกอบการนำเสนอขายลูกค้าเช่น รูปถ่าย แผนผังโครงการ โปร์ชัวร์

  4 มีความรู้ด้านตลาดอสังหาริมทรัพย์และสามารถวิเคราะห์ลูกค้าได้

  5. ประสานงานเตรียมเอกสารต่างๆ เช่น เอกสารการจอง สัญญาซื้อขาย เอกสารการโอนกรรมสิทธิ์ ฯลฯ

  6 ตรวจสอบบ้านก่อนส่งมอบ

  7 จัดทำรายงานและสรุปยอดขายโครงการนำเสนอบริษัท

   

  สถานที่ปฏิบัติงาน

  โครงการเดอะเซ็นทรัล 2 /โครงการดิโอโซน ถนนอัสสัมชัญ-ศรีราชา

  ตำบลสุรศักดิ์  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี

   

  อัตรา    หลายอัตรา

  เงินเดือน  Negotiable

   

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  เพศหญิง/ชาย

    การศึกษาระดับ ปวส หรือปริญญาตรี ทุกสาขา

    มีประสบการณ์ด้านการขาย อย่างน้อย1ปี

    มีความละเอียดรอบคอบ มีความซื่อสัตย์ อดทน

    มีมนุษยสัมพันธ์/บุคคลิกภาพดี

    มีประสบการณ์ขายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)

    สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้

    ปฏิบัติงานในพื้นที่ ศรีราชา จ.ชลบุรี

   

   

 • โฟร์แมนงานก่อสร้าง

  รายละเอียดของงาน

  1 คุมคุมงานก่อสร้างบ้านพักอาศัย

  2 ตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน

  3 ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง/ลูกค้า

  4 ตรวจคุณภาพและส่งมอบบ้านให้ลูกค้า

  5 วางแผนสั่งวัสดุเข้าโครงการ

  6 ประมาณการวัสดุ

   

  สถานที่ปฏิบัติงาน

  บริษัทฯ ทำงาน 6 วัน (ไม่หยุดเสาร์-อาทิตย์ )เลือกหยุดวันธรรมดา

  ตำบลสุรศักดิ์  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี

   

  อัตรา  1 อัตรา

   

  คุณสมบัติผู้สมัคร

    เพศชาย อายุ 25-35 ปี

    วุฒิการศึกษา ปวส. หรือ อนุปริญญา ขึ้นไป (สาขาเกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง/โยธา)

    มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

    สามารถทำงานประจำโครงการที่ศรีราชา ได้

    สามารถทำงานใต้ภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี

    มีมนุษยสัมพันธ์ดี

   

   

 • เจ้าหน้าที่บริการหลังการขาย (After-Sales)

  รายละเอียดของงาน

  1. ดูแลรับผิดชอบงานบริการหลังการขาย งานแจ้งซ่อมของบ้านในโครงการ

  2. รับข้อร้องเรียนของลูกค้า บ้านที่อยู่ในระยะประกันเพื่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการแก้ไข

  3. ตรวจสอบรายการแจ้งซ่อม รวบรวมค่าใช้จ่ายเพื่อเสนอขออนุมัติ

  4. ดุแลรับผิดชอบพื้นที่สาธารณูปโภคส่วนกลางของโครงการหมู่บ้านที่ยังไม่ส่งมอบให้นิติบุคคล ควบคุมบำรุงรักษา ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานตลอดเวลา เช่น ถนน สนามหญ้า ไฟฟ้า น้ำประปา เป็นต้น

  5. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งซ่อม ตามเหตุการณ์ที่ได้แจ้งจากลูกค้า

  6. ส่งมอบกุญแจและส่งมอบบ้านให้แก่ลูกค้า

  7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

   

   

  สถานที่ปฏิบัติงาน

  อัสสัมชัญ-ศรีราชา

  ตำบลสุรศักดิ์  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี

   

  อัตรา  หลายอัตรา

   

  คุณสมบัติผู้สมัคร

    เพศชาย/หญิง

    การศึกษาปวส.- ปริญญาตรี

    อายุ 25 ปีขึ้นไป

    มีใจรักงานบริการ

    สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

    เรียนรู้งานได้เร็ว

    มีทัศนคติที่ดีและมุ่งมั่นในงาน

   

สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือ

JOBTHAI

บริษัท พฤกษา แลนด์ เอสเตท จำกัด

ที่อยู่

 

โทร

แฟกซ์

การเดินทาง

 

: สำนักงานศรีราชา 146/14-15 โครงการเดอะเซ็นทรัล ถนนอัสสัมชัญ

หนองยายบู่ ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

: 038-101-311 #103 , 099-253-5469

: 038-101-598

: เข้าซอยอัสสัมชัญศรีราชา พบทางแยก ให้แยกมาทางขวามือ ขับตรงขึ้นมาจนถึงแยกหนองยายบู่-ซากค้อ จะพบเซเว่นหัวมุมด้านซ้าย ให้เลี้ยวซ้ายตรงเซเว่น ขับตรงขึ้นมาประมาณ 100 เมตร ฝั่งขวามือ บริษัทฯอยู่ติดด้านหน้าโครงการเดอะเซ็นทรัล

 

COPYRIGHT© 2018 , Phrueksa Land Estats CO.,LTD ALL RIGHTS RESERVED

038-101-311

ตำแหน่งที่เปิดรับสัมคร

 • พนักงานขาย

  รายละเอียดของงาน

     1 รับผิดชอบงานขายบ้านให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

     2 ให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับโครงการ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆแก่ลูกค้า

     3 รวบรวมและจัดเตรียมรายละเอียดของโครงการเพื่อประกอบการนำเสนอขายลูกค้าเช่น รูปถ่าย แผนผังโครงการ โปร์ชัวร์

     4 มีความรู้ด้านตลาดอสังหาริมทรัพย์และสามารถวิเคราะห์ลูกค้าได้

     5. ประสานงานเตรียมเอกสารต่างๆ เช่น เอกสารการจอง สัญญาซื้อขาย เอกสารการโอนกรรมสิทธิ์ ฯลฯ

     6 ตรวจสอบบ้านก่อนส่งมอบ

     7 จัดทำรายงานและสรุปยอดขายโครงการนำเสนอบริษัท

   

  คุณสมบัติผู้สมัคร

     เพศหญิง/ชาย

     การศึกษาระดับ ปวส หรือปริญญาตรี ทุกสาขา

     มีประสบการณ์ด้านการขาย อย่างน้อย1ปี

     มีความละเอียดรอบคอบ มีความซื่อสัตย์ อดทน

     มีมนุษยสัมพันธ์/บุคคลิกภาพดี

     มีประสบการณ์ขายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)

     สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้

     ปฏิบัติงานในพื้นที่ ศรีราชา จ.ชลบุรี

   

 • โฟร์แมนงานก่อสร้าง

  รายละเอียดของงาน

  1 คุมคุมงานก่อสร้างบ้านพักอาศัย

  2 ตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน

  3 ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง/ลูกค้า

  4 ตรวจคุณภาพและส่งมอบบ้านให้ลูกค้า

  5 วางแผนสั่งวัสดุเข้าโครงการ

  6 ประมาณการวัสดุ

   

  คุณสมบัติผู้สมัคร

    เพศชาย อายุ 25-35 ปี

    วุฒิการศึกษา ปวส. หรือ อนุปริญญา ขึ้นไป (สาขาเกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง/โยธา)

    มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

    สามารถทำงานประจำโครงการที่ศรีราชา ได้

    สามารถทำงานใต้ภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี

    มีมนุษยสัมพันธ์ดี

   

   

   

   

 • เจ้าหน้าที่บริการหลังการขาย

  รายละเอียดของงาน

  1. ดูแลรับผิดชอบงานบริการหลังการขาย งานแจ้งซ่อมของบ้านในโครงการ

  2. รับข้อร้องเรียนของลูกค้า บ้านที่อยู่ในระยะประกันเพื่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการแก้ไข

  3. ตรวจสอบรายการแจ้งซ่อม รวบรวมค่าใช้จ่ายเพื่อเสนอขออนุมัติ

  4. ดุแลรับผิดชอบพื้นที่สาธารณูปโภคส่วนกลางของโครงการหมู่บ้านที่ยังไม่ส่งมอบให้นิติบุคคล ควบคุมบำรุงรักษา ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานตลอดเวลา เช่น ถนน สนามหญ้า ไฟฟ้า น้ำประปา เป็นต้น

  5. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งซ่อม ตามเหตุการณ์ที่ได้แจ้งจากลูกค้า

  6. ส่งมอบกุญแจและส่งมอบบ้านให้แก่ลูกค้า

  7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

   

   

   

  คุณสมบัติผู้สมัคร

    เพศชาย/หญิง

    การศึกษาปวส.- ปริญญาตรี

    อายุ 25 ปีขึ้นไป

    มีใจรักงานบริการ

    สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

    เรียนรู้งานได้เร็ว

    มีทัศนคติที่ดีและมุ่งมั่นในงาน

   

สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือ

JOBTHAI

บริษัท พฤกษา แลนด์ เอสเตท จำกัด

 

ที่อยู่       : สำนักงานศรีราชา 146/14-15 โครงการเดอะเซ็นทรัล ถนนอัสสัมชัญ

            หนองยายบู่ ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

โทร        : 038-101-311 , 099-253-5469

แฟกซ์      : 038-101-598

การเดินทาง  : เข้าซอยอัสสัมชัญศรีราชา พบทางแยก ให้แยกมาทางขวามือ ขับตรงขึ้นมาจนถึงแยกหนองยายบู่-ซากค้อ จะพบเซเว่นหัวมุมด้านซ้าย ให้เลี้ยวซ้ายตรงเซเว่น ขับตรงขึ้นมาประมาณ 100 เมตร ฝั่งขวามือ บริษัทฯอยู่ติดด้านหน้าโครงการเดอะเซ็นทรัล