บริษัทพฤกษาแลนด์ เอสเตท จำกัด ดำเนินธุรกิจพัฒนา อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย โครงการที่อยู่อาศัย ประเภทบ้านเดี่ยว,ทาวน์โฮม,โฮมออฟฟิศ โซนภาคตะวันออก โดยบริษัทมีนโยบายในการบริหารงาน ว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างที่อยู่อาศัยตามแบบกำหนด โดยมีการควบคุมก่อสร้าง จัดส่งวิศวกรและสถาปนิกของบริษัทเข้าตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอน

    ทั้งนี้ บริษัทเรามุ่งมั่น พัฒนาคุณภาพสินค้าการอยู่อาศัยตั้งแต่ขั้นตอน การออกแบบผังโครงการ แบบบ้านให้สวย ทันสมัย เพื่อตอบรับการใช้งานได้อย่างคุ้มค่าในทุกๆพื้นที่ ตลอดจนการเอาใจใส่ดูแลพื้นที่ส่วนกลางในโครงการให้สะอาด ร่มรื่น ด้วยการตกแต่งภูมิทัศน์ให้ผู้อยู่อาศัยได้ใกล้ชิดธรรมชาติ พร้อมให้กับความสำคัญระบบรักษาความปลอดภัย

    เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทคือ การมอบบ้านที่มีความสุขไร้ขีดจำกัดกับการอยู่อาศัยที่สมบูรณ์แบบ ภายใต้แนวคิด Unlimited Happiness ให้กับลูกค้า รวมถึงการให้ความสำคัญต่อสังคม คู่ค้า พนักงานในองค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้อง

COPYRIGHT© 2018 , Phrueksa Land Estats CO.,LTD ALL RIGHTS RESERVED

038-101-311

    บริษัทพฤกษาแลนด์ เอสเตท จำกัด ดำเนินธุรกิจพัฒนา อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย โครงการที่อยู่อาศัย ประเภทบ้านเดี่ยว,ทาวน์โฮม,โฮมออฟฟิศ โซนภาคตะวันออก โดยบริษัทมีนโยบายในการบริหารงาน ว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างที่อยู่อาศัยตามแบบกำหนด โดยมีการควบคุมก่อสร้าง จัดส่งวิศวกรและสถาปนิกของบริษัทเข้าตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอน

    ทั้งนี้ บริษัทเรามุ่งมั่น พัฒนาคุณภาพสินค้าการอยู่อาศัยตั้งแต่ขั้นตอน การออกแบบผังโครงการ แบบบ้านให้สวย ทันสมัย เพื่อตอบรับการใช้งานได้อย่างคุ้มค่าในทุกๆพื้นที่ ตลอดจนการเอาใจใส่ดูแลพื้นที่ส่วนกลางในโครงการให้สะอาด ร่มรื่น ด้วยการตกแต่งภูมิทัศน์ให้ผู้อยู่อาศัยได้ใกล้ชิดธรรมชาติ พร้อมให้กับความสำคัญระบบรักษาความปลอดภัย

    เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทคือ การมอบบ้านที่มีความสุขไร้ขีดจำกัดกับการอยู่อาศัยที่สมบูรณ์แบบ ภายใต้แนวคิด Unlimited Happiness ให้กับลูกค้า รวมถึงการให้ความสำคัญต่อสังคม คู่ค้า พนักงานในองค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้อง

    บริษัทพฤกษาแลนด์ เอสเตท จำกัด ดำเนินธุรกิจพัฒนา อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย โครงการที่อยู่อาศัย ประเภทบ้านเดี่ยว,ทาวน์โฮม,โฮมออฟฟิศ โซนภาคตะวันออก โดยบริษัทมี
นโยบายในการบริหารงาน ว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างที่อยู่อาศัยตามแบบกำหนด โดยมี
การควบคุมก่อสร้าง จัดส่งวิศวกรและสถาปนิกของบริษัทเข้าตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอน

    ทั้งนี้ บริษัทเรามุ่งมั่น พัฒนาคุณภาพสินค้าการอยู่อาศัยตั้งแต่ขั้นตอน การออกแบบผังโครงการ แบบบ้านให้สวย ทันสมัย เพื่อตอบรับการใช้งานได้อย่างคุ้มค่าในทุกๆพื้นที่ ตลอดจนการเอาใจใส่ดูแลพื้นที่ส่วนกลางในโครงการให้สะอาด ร่มรื่น ด้วยการตกแต่งภูมิทัศน์ให้ผู้อยู่อาศัยได้ใกล้ชิดธรรมชาติ พร้อมให้กับความสำคัญระบบรักษาความปลอดภัย

    เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทคือ การมอบบ้านที่มีความสุขไร้ขีดจำกัดกับการอยู่อาศัยที่สมบูรณ์แบบ ภายใต้แนวคิด Unlimited Happiness ให้กับลูกค้า รวมถึงการให้ความสำคัญต่อสังคม คู่ค้า พนักงานในองค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้อง

    บริษัทพฤกษาแลนด์ เอสเตท จำกัด ดำเนินธุรกิจพัฒนา อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย โครงการที่อยู่อาศัย ประเภทบ้านเดี่ยว,ทาวน์โฮม,โฮมออฟฟิศ โซนภาคตะวันออก โดยบริษัทมีนโยบายในการบริหารงาน ว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างที่อยู่อาศัยตามแบบกำหนด โดยมีการควบคุมก่อสร้าง จัดส่งวิศวกรและสถาปนิกของบริษัทเข้าตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอน

    ทั้งนี้ บริษัทเรามุ่งมั่น พัฒนาคุณภาพสินค้าการอยู่อาศัยตั้งแต่ขั้นตอน การออกแบบผังโครงการ แบบบ้านให้สวย ทันสมัย เพื่อตอบรับการใช้งานได้อย่างคุ้มค่าในทุกๆพื้นที่ ตลอดจนการเอาใจใส่ดูแลพื้นที่ส่วนกลางในโครงการให้สะอาด ร่มรื่น ด้วยการตกแต่งภูมิทัศน์ให้ผู้อยู่อาศัยได้ใกล้ชิดธรรมชาติ พร้อมให้กับความสำคัญระบบรักษาความปลอดภัย

    เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทคือ การมอบบ้านที่มีความสุขไร้ขีดจำกัดกับการอยู่อาศัยที่สมบูรณ์แบบ ภายใต้แนวคิด Unlimited Happiness ให้กับลูกค้า รวมถึงการให้ความสำคัญต่อสังคม คู่ค้า พนักงานในองค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้อง